Het Stadsmonumentenproject begon in 1991. In dat jaar wendde de Stichting Vrienden van de stad Groningen zich tot de gemeente met het initiatief om bij belangrijke monumentale gebouwen een 'markant onopvallend' informatiebord te plaatsen.

De gemeente maakte er een project van en zorgde voor de financiën, Stadshistoricus Beno Hofman schreef de teksten en Jan van Stralen zorgde voor de vormgeving en de realisatie.

Op Open monumentendag 1991 werd op de Martinitoren het eerste bord onthuld. In 1997 werd een boekje met de eerste 44 monumentenborden uitgegeven. Inmiddels zijn er 104 borden geplaatst en is er zelfs een in het Surinaamse Groningen.

Dankzij de medewerking van studenten van de Hanzehogeschool worden de teksten nu ook (in eerste instantie alleen) in het Engels en Duits vertaald.

Das Denkmal-Projekt “Stadsmonumenten” begann im Jahr 1991. In diesem Jahr hat die „Stiftung Freunde der Stadt Groningen” die Gemeinde gefragt „auffallend unauffällige“ Billboards auf den großen Monumentalbauten zu platzieren.

Die Gemeinde hat sich um das Projekt und die Finanzen gekümmert, Stadthistoriker Beno Hofman schrieb die Texte und Jan van Stralen kümmerte sich um das Design und die Realisierung.

Während des “Open Monumentendag” 1991 wurde die erste Platte auf dem Martini-Turm enthüllt. Im Jahr 1997 wurde ein Buch mit den ersten 44 Platten veröffentlicht. Mittlerweile gibt es 104 Platten und es gibt sogar ein in Groningen in Suriname.


Dank der Zusammenarbeit mit den Studenten der Hanze Universität werden die Texte nun (zunächst nur) in Englisch und Deutsch übersetzt.

The project “Stadsmonumenten” began in 1991. In that year the ‘Foundation Friends of Groningen’ launched the municipality's initiative to place‘striking yet inconspicuous billboards’ at major monumental buildings around the city.

The municipality accepted this idea and took care of the finances. City Historian Beno Hofman wrote the texts and Jan van Stralen took care of the design and realization of the project.

On “Open Monument Day” in 1991 the first plate on the Martini tower was unveiled. In 1997 a book was published with the first 44 monument plates. There are now 1004plates and there is even one in Groningen in Suriname.

Thanks to the cooperation of students of Hanze University of Applied Sciences, texts are now being initially translated into English and German

Colofon:

Opdracht: Gemeente Groningen
Tekst: Beno Hofman
Vertalingen: Hanze Hoogeschool
Vormgeving: Studio van Stralen
Webdesign: Studio van Stralen

Met dank aan de studenten van de Hanze Hoogeschool:
Finn Hoeck, Kea Kimmel, Endrick Leon, Aga Nawrot,
Marc Neukämper-Gräbener, Aleks Olszewski, Niklas Pabst
Coördinatie: Gemma Coughlan